Εκδοτικος οικος Αντιυλη Προηγούμενο


Πελάτης: Ιάκωβος Ποταμιάνος - Γιώτα Βρυώνη
Υπηρεσίες: Web Design

Επιχειρεί να φέρει σ’ αυτόν τις γνώσεις εκείνες  που είναι απόλυτα  βασικές,πρωταρχικές   για  να  αρχίσει να  κάνει  τέχνη. Οι γνώσεις  αυτές   γίνεταιπροσπάθεια να είναι ενεργητικού και όχι εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα. Μέσα στον όρο τέχνη περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν  η  ζωγραφική,  η  γλυπτική,  το θέατρο, η αρχιτεκτονική, ο φωτισμός και μελλοντικά και άλλες.ΑΦΗΣΕ ΣΧΟΛΙΟ

All portfolio

Όλα Τα έργα μας