Internet Marketing

Προώθηση στο διαδίκτυο Simple Web Design


Η φιλικότητα στις μηχανές αναζήτησης, καθώς επίσης και η άνοδος της ιστοσελίδας στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης με αυξημένους δείκτες επισκεψιμότητας, επιτυγχάνεται με το SEO, το PPC, το E-mail marketing και το Social Media marketing.

Α) Search engine οptimization (SEO)

To SEO βελτιστοποιεί την κατάταξη που καταλαμβάνει η ιστοσελίδα μετά από έρευνα των χρηστών στις μηχανές αναζήτησης. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητα και η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας τις πιθανότητες εύρεσής της. Μερικές από τις υπεροχές των υπηρεσιών SEO είναι η αυξημένη ανιχνευσιμότητα, η στοχευμένη κυκλοφορία και τα υψηλότερα ποσοστά πωλήσεων.

Β) Pay Per Click Advertising (PPC)
Η μέθοδος PPC επιτρέπει να τοποθετήσετε την ιστοσελίδα σας στις εμβόλιμες σελίδες αναζήτησης εισάγοντας απεριόριστες λέξεις - κλειδιά και πληρώνοντας μόνοα αυτές που θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να εντοπίσει την ιστοσελίδα σας.

Ο πελάτης πληρώνει ένα χρηματικό ποσό, κάθε φορά που ένας επισκέπτης επιλέγει την ιστοσελίδα της επιχείρησής του από τη μηχανή αναζήτησης. Κάθε μοναδική φράση κλειδί (π.χ. αρχιτεκτονικές μελέτες) χρεώνεται με μία ξεχωριστή τιμή πλειοδότησης. Ο διαφημιστής θέτει έναν προϋπολογισμό και για λογαριασμό του πελάτη καταχωρεί τα χρήματα σε έναν λογαριασμό μέσω πιστωτικής κάρτας. Μερικά πλεονεκτήματα της μεθόδου PPC είναι τα εξής:

 • Δυνατότητα εξερεύνησης των όρων αναζήτησης με τα περισσότερα κλικ
 • Προσιτό για όλα τα είδη επιχειρήσεων
 • Σταδιακή αύξηση αναγνωρισιμότητας εμπορικού σήματος εταιρείας
 • Έλεγχος επί αποτελεσμάτων
 • Ευέλικτος προϋπολογισμός
 • Εστίαση σε στοχοθετημένο κοινό (target group)
 • Προσέλκυση ευρύτερου κοινού
 • Άμεσα αποτελέσματα
 • Πληρωμή κατά την απομάκρυνση από το ταμείο
 • Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο

Προώθηση στα social media Simple Web DesignΓ) E-mail marketing 
Είναι ο μηχανισμός προώθησης ενός ή πολλών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Προϊόντα που μπορούν να διανεμηθούν μέσω διαδικτύου αποτελούν προϊόντα που διακινούνται με τους ταχύτερους ρυθμούς, χωρίς χρόνο αναμονής, καθώς ο πελάτης αισθάνεται άμεση ικανοποίηση.

Διατίθενται λίστες διευθύνσεων e-mail, καθεμία από τις οποίες απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα πελατών. Μερικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής:

 • Χαμηλό κόστος
 • Ταχύτητα
 • Αποστολή μηνυμάτων,, υπενθύμιση και ανακανονισμός αναγνωστών
 • Εξατομίκευση
 • Μετατοδικότητα
 • Εντοπισμός. Αριθμός e-mails που διαβάστηκαν, αριθμός ξεχωριστών κλικ που έγιναν στους συνδέσμους
 • Έλεγχος διαφορετικών γραμμών αντικειμένων, κλήσεων ενεργειών, χρήσης εικόνων και βελτίωση των αποτελεσμάτων
 • Ευχαριστήρια e-mails
 • Λίστες κατηγορίας opt-in, στις οποίες υπάρχει η άδεια του κάθε πελάτη για χρήση του e-mail του

Δ) Social Media Advertising (Facebook, twitter, google+ κτλ)

Η Simple Web Design εντοπίζει τους στόχους και την διαδικτυακή υφή της κάθε επιχείρησης και την προωθεί στα Social Media.

Αρχικά, δημιουργείται μία οργανωμένη βάση δεδομένων  των φίλων/ακολούθων μέσω της εταιρικής σελίδας σας στο Facebook/Twitter/Google+ κτλ. Έπειτα, σχεδιάζεται μία επαγγελματική σελίδα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και φροντίζουμε για την άμεση προώθηση ενός προϊόντος που εμφανίζεται σε σελίδες εκτός του Facebook ή των άλλων σελίδων social media. 

Ταυτόχρονα, προωθούνται διαφημιστικές καμπάνιες μέσω αυτών των σελίδων με συνεχή παρακολούθηση των στατιστικών δεικτών και αλλαγές εκ νέου πάνω στα δυναμικά αποτελέσματα. 

All portfolio

Όλα Τα έργα μας